Video
Thống kê truy cập
Đang online 9
Danh mục sản phẩm ›› KHÍ CÔNG NGHIỆP
Loại Mã số Độ tinh khiết
Argon #855 456 99,998 - 99,999%
Helium #855 613 99,995 - 99,999$
Oxy #855 565 99,5 - 99,99%
Nitrogen #855 603 99,5 - 99,99%
CO2 #855 499 98 - 99,5%
Mix gases #855 627 80% Argon + 20% CO2
75% Argon + 25% CO2
NH3(Amoniac) #855 516 99,96%
Argon #855 660 99,9995%
Oxygen #855 672 99,9995%
Nitrogen #855 683-2 99,9995%