Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› KHÍ CÔNG NGHIỆP
Tên sản phẩm:

GAS

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Loại Mã số Độ tinh khiết
Argon #855 456 99,998 - 99,999%
Helium #855 613 99,995 - 99,999$
Oxy #855 565 99,5 - 99,99%
Nitrogen #855 603 99,5 - 99,99%
CO2 #855 499 98 - 99,5%
Mix gases #855 627 80% Argon + 20% CO2
75% Argon + 25% CO2
NH3(Amoniac) #855 516 99,96%
Argon #855 660 99,9995%
Oxygen #855 672 99,9995%
Nitrogen #855 683-2 99,9995%

Các loại bình áp lực, khí công nghiệp (dạng khí & lỏng) : Argon, N2, O2,, CO2 , NH3, He, H2, khí hỗn hợp .....

Các sản phẩm khác