Video
Thống kê truy cập
Đang online 12
Danh mục sản phẩm ›› LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀN ›› BÚT THỬ NHỆT ĐỘ
Part # °F °C 
TS0100 100 38
TS0125 125  52 
TS0150 150  66 
TS0175 175  79 
TS0200 200  93 
TS0213 213  101 
TS0225  225  107
TS0250 250  121 
TS0300  300  149
TS0306 306  152 
TS0350 350  177 
TS0400 400  204 
TS0450 450  232 
TS0475 475  246 
TS0488  488  253 
TS0500 500  260 
TS0550 550  288 
TS0600 600  316 
TS0650 650  343 
TS0700  700  371 
TS0800 800  427 
TS1000 1000  538
TS1100 1100  593 
TS1150 1150  621