Video
Thống kê truy cập
Đang online 9
Danh mục sản phẩm ›› LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀN ›› GIẤY TỰ TAN

Các ứng dụng:

  • Nhà máy hoá chất
  • Nhà máy bia
  • Nhà máy đóng tàu
  • Chế tạo cửa hàng

Kích thước chuẩn: xem bảng bên dưới

  • WLD35   8 1/2" x 11" (22 cm x 28 cm)
  • WLD35   8 1/2" x 14" (22 cm x 36 cm)
  • WLD60 15 1/2" x 22" (39 cm x 56 cm)
  • WLD60 15 1/2" x165' (39 cm x 50 m)