Video
Thống kê truy cập
Đang online 13
Danh mục sản phẩm ›› LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀN ›› THƯỚC ĐO MỐI HÀN
Kết hợp của đồng hồ đo để đo kích thước mối hàn lồi lõm từ 3mm đến 25mm
Các phương pháp cắt xén và kiểm tra độ xốp
Độ cao, độ dày thành ống
Đo mối hàn: cắt xén, vật liệu dư thừa
Đo kích thước mối hàn từ 0 đến 12,5mm