Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀN ›› THƯỚC ĐO MỐI HÀN
Tên sản phẩm:

0492 Weld Fillet Gauges

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Kết hợp của đồng hồ đo để đo kích thước mối hàn lồi lõm từ 3mm đến 25mm
Các sản phẩm khác