Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀN ›› THƯỚC ĐO MỐI HÀN
Tên sản phẩm:

0908 Digital

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Đo kích thước mối hàn từ 0 đến 12,5mm
Các sản phẩm khác