Video
Thống kê truy cập
Đang online 2
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› ĐUỐC HÀN TIG
WP-20/20M/20V WP-20P
• 250 amp AC/DC (chu kỳ 100%)
• Tầm điện cực: .020"–1/8" (0.5–3.2 mm)
• 225 amp AC/DC (chu kỳ 100%)
• Tầm điện cực: .020"–1/8" (0.5–3.2 mm)
Mã số Diễn giải
18 Torch body (includes 18CG cup gasket & 18-7 insert)
18P Pencil torch body w/o rack (includes 18CG)
18V Torch body w/valve (incl. 18CG cup gasket & 18-7 insert)
Mã số Diễn giải
WP-9 Torch body, includes cup gasket (70°)
WP-9P Pencil torch body, includes cup gasket (180°)
WP-9V Valve torch body, includes cup gasket and valve stem (70°)
Mã số Diễn giải
WP-23A
WP-23A-3-2
WP-23A-6-2
WP-23A-12-R
WP-23A-12-2
WP-23A-25-R
Torch Body, 7"
Torch Pkg., 3' (0.9M) 2PC.
Torch Pkg., 6' (1.8M) 2PC.
Torch Pkg., 12-1/2' (3.8M) 1PC. Rubber
Torch Pkg., 12-1/2' (3.8M) 2PC.
Torch Pkg., 25' (7.6M) 1PC. Rubber
WP-23B Torch Body, 3"
Mã số Diễn giải
WP-22A
WP-22A-3
WP-22A-6
WP-22A-12
WP-22A-25
Torch Body
Torch Pkg., 3' (0.9M)
Torch Pkg., 6' (1.8M)
Torch Pkg., 12-1/2' (3.8M)
Torch Pkg., 25' (7.6M)
WP-22B
WP-22B-3
WP-22B-6
WP-22B-12
WP-22B-25
Torch Body
Torch Pkg., 3' (0.9M)
Torch Pkg., 6' (1.8M)
Torch Pkg., 12-1/2' (3.8M)
Torch Pkg., 25'’ (7.6M)