Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› ĐUỐC HÀN TIG ›› WELDCRAFT
Tên sản phẩm:

WP 20 series

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Thông số kỹ thuật WP-20/20M/20V:
• 250 amp AC/DC (chu kỳ 100%)
• Tầm điện cực: .020"–1/8" (0.5–3.2 mm)
WP-20P:
• 225 amp AC/DC (chu kỳ 100%)
• Tầm điện cực: .020"–1/8" (0.5–3.2 mm)
Các phụ kiện kèm theo Accessory Kits
• AK-4, AK4C — WP-20/20M/20V
• AK-4A — WP-20P
• MAK-1S — WP-20/20M/20V
Cable Cover
• WC-3-10 — all torches
• WC-3-22 — all torches
• WC-3-48 — all torches
Extension Kits
• EK-1-25-R — all torches
Power Cable Adapters
• 45V11 — all torches
Các sản phẩm khác