Video
Thống kê truy cập
Đang online 9
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› PHỤ TÙNG CẮT PLASMA
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
DJ370021 176655 Điện cực
DZ370031 176656 Mũi cắt 25A
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
DJ380021 192048 Điện cực nối dài CEM
DZ380031 177876 Mũi cắt noiis dài 50A
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
DJ590021 S19962 Điện cực
DZ590031 S19961-2 Mũi cắt Ø1.4
D7590032 S19961-3 Mũi cắt Ø1.7
DZ590033 S19961-4 Mũi cắt Ø1.9
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
DJ350021 020382 Điện cực nối dài
DZ350031 020381 Chụp khí/mũi cắt 20A
DZ350032 020504 Chụp khí/mũi cắt 25A
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
DJ360021 120473 Điện cực nối dài
DZ360031 120476 Chụp khí/mũi cắt nối dài OEM
QT360061 120516 Chụp bảo vệ OEM
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
QG11000 PAN-6 Bộ đuốc cắt 6m
QG110011 TKU08103 Thân đuốc
DJ110021 TET2033 Điện cực
DJ110022 TET2033N Điện cực mới
DZ110032 TET01305 Mũi (chụp điện cực), Ø1.3
DZ110033 TET01507 Mũi (chụp điện cực), Ø1.5
DZ110035 TET01310 Mũi mới, Ø1.3
DZ110036 TET01512 Mũi mới, Ø1.5
BH110051 TGN02004 Chụp khí bảo vệ
BH110052 Không mạ bạc Chụp khí bảo vệ
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
  DJ490021 020081 Điện cực O2
DZ490031 020086 Lỗ phun O2 .099
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
  DJ500021 020038 Điện cực N2
DZ500031 020035 Lỗ phun N2 .166
DZ500032 020036 Lỗ phun N2 .187
DZ500033 020037 Lỗ phun N2 .220
DZ500034 020047 Lỗ phun ArH .250
DZ500035 020050 Lỗ phun N2 .120