Video
Thống kê truy cập
Đang online 8
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› PHỤ TÙNG CẮT PLASMA ›› HYPERTHRM
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
DJ350021 020382 Điện cực nối dài
DZ350031 020381 Chụp khí/mũi cắt 20A
DZ350032 020504 Chụp khí/mũi cắt 25A
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
DJ360021 120473 Điện cực nối dài
DZ360031 120476 Chụp khí/mũi cắt nối dài OEM
QT360061 120516 Chụp bảo vệ OEM
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
  DJ490021 020081 Điện cực O2
DZ490031 020086 Lỗ phun O2 .099
Hình ảnh Bộ phận số Tham khảo số Mô tả
  DJ500021 020038 Điện cực N2
DZ500031 020035 Lỗ phun N2 .166
DZ500032 020036 Lỗ phun N2 .187
DZ500033 020037 Lỗ phun N2 .220
DZ500034 020047 Lỗ phun ArH .250
DZ500035 020050 Lỗ phun N2 .120