Video
Thống kê truy cập
Đang online 12
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› SÚNG HÀN MIG
Model M-10/15/25/40
Phương pháp + Hàn mig (GMAW)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)
Trị giá dòng ra + M-10:100A; M-15:150A
+ M-25:250; M-40:400A
Chu kỳ tải 100% với khí CO2, 60% với khí trộn
MIG Gun Chu kỳ tải Mô tả
  100% NEMA 100% CE 60% CE 35% CE  
Q300 / S300 350 320 370 470 CO2 Gas
n/a 270 310 390 80%AR20%CO2
Q400 / S400 400 350 425 520 CO2 Gas
n/a 285 350 440 80%AR20%CO2
Q500 / S500 500 420 480 575 CO2 Gas
n/a 370 420 500 80%AR20%CO2
Q600 / S600 550 440 540 650 CO2 Gas
n/a 420 500 550 80%AR20%CO2
Model Chiều dài(m)
RB 15 161.030.307 3
RB 25 161.050.307 3
RB 36 161.130.307 3
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
MB15 Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Châu Âu 002.0449              002.0450              002.0451
Phương pháp Trị giá dòng ra Chu kỳ tải Trọng lượng
Hàn dây lõi có thuốc +FC-1260/FC-1260LM: 350 A
+FC-1150: 450 A
60% 3.9–5.4 kg
Q-Gun Chu kỳ tải  Mô tả
  100% NEMA 100% CE 60% CE 35% CE  
Q200 250
n/a
200
175
240
200
325
240
CO2 Gas
80%AR20%CO2
Q300 400 350 425 520 CO2 Gas
80%AR20%CO2
Q400 500 420 480 575 CO2 Gas
80%AR20%CO2
Cable Length Handle and Trigger Neck
15 ft (4.57 m) Trigger Guard, Standard trigger 6 in (15.2 cm) x 60 degree
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                        4.0m                  5.0m
MB25 Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Châu Âu 004.0312              004.0313            004.0314
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 180A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0101              002.0102              002.0103
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 350A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0201              002.0202              020.0203
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 500A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0301              020.0302              002.0303