Video
Thống kê truy cập
Đang online 12
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› SÚNG HÀN MIG ›› BERNARD
MIG Gun Chu kỳ tải Mô tả
  100% NEMA 100% CE 60% CE 35% CE  
Q300 / S300 350 320 370 470 CO2 Gas
n/a 270 310 390 80%AR20%CO2
Q400 / S400 400 350 425 520 CO2 Gas
n/a 285 350 440 80%AR20%CO2
Q500 / S500 500 420 480 575 CO2 Gas
n/a 370 420 500 80%AR20%CO2
Q600 / S600 550 440 540 650 CO2 Gas
n/a 420 500 550 80%AR20%CO2
Q-Gun Chu kỳ tải  Mô tả
  100% NEMA 100% CE 60% CE 35% CE  
Q200 250
n/a
200
175
240
200
325
240
CO2 Gas
80%AR20%CO2
Q300 400 350 425 520 CO2 Gas
80%AR20%CO2
Q400 500 420 480 575 CO2 Gas
80%AR20%CO2
Cable Length Handle and Trigger Neck
15 ft (4.57 m) Trigger Guard, Standard trigger 6 in (15.2 cm) x 60 degree