Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› SÚNG HÀN MIG ›› BERNARD
Tên sản phẩm:

DURA-FLUX 350 AMP

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Cable Length 15 ft (4.57 m)
Handle and Trigger Trigger Guard, Standard trigger
Neck 6 in (15.2 cm) x 60 degree
Contact Tip and Wire Sizes Centerfire, .072 in (1.8 mm), 5/64 in (2.0 mm) and 3/32 in (2.4 mm)
Các sản phẩm khác