Video
Thống kê truy cập
Đang online 5
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› SÚNG HÀN MIG ›› MILLER
Model M-10/15/25/40
Phương pháp + Hàn mig (GMAW)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)
Trị giá dòng ra + M-10:100A; M-15:150A
+ M-25:250; M-40:400A
Chu kỳ tải 100% với khí CO2, 60% với khí trộn
Phương pháp Trị giá dòng ra Chu kỳ tải Trọng lượng
Hàn dây lõi có thuốc +FC-1260/FC-1260LM: 350 A
+FC-1150: 450 A
60% 3.9–5.4 kg