Video
Thống kê truy cập
Đang online 11
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› SÚNG HÀN MIG ›› PANASONIC
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 180A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0101              002.0102              002.0103
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 350A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0201              002.0202              020.0203
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 500A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0301              020.0302              002.0303