Video
Thống kê truy cập
Đang online 8
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› SÚNG HÀN MIG ›› PANASONIC
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 180A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0101              002.0102              002.0103
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 350A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0201              002.0202              020.0203
Kiểu Mô tả Bộ phận số
  3.0m                       4.0m                     5.0m
Panasonic 500A Súng hàn Mig/Mag giải nhiệt bằng gió với khớp đầu nối Panasonic 002.0301              020.0302              002.0303