Video
Thống kê truy cập
Đang online 6
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY CẮT PLASMA

Điện thế vào
230V,1 pha

 Phương pháp
+ Cắt và móc rảnh bằng hồ quang Plasma- khí nén

Trị giá dòng ra
+ 40A ở 140 VDC 50 % chu kỳ tải ở 400C/1040F

Điện thế vào
1 pha

 Phương pháp
+ Cắt  bằng hồ quang plasma-khí nén

Trị giá dòng ra
+ 12A ở 100VDC, chu kỳ tải 35%

Điện thế vào
1 pha

 Phương pháp
+ Cắt  bằng hồ quang plasma-khí nén

Trị giá dòng ra
+ 27 A tại 92 VDC, 35% chu kỳ tải

Điện thế vào
208-575 V, 1 - hoặc 3 pha

 Phương pháp
+ Cắt  bằng hồ quang plasma-khí nén

Trị giá dòng ra
+ 875 Auto-Line: 1-Phase: 60 A tại 140 VDC,
chu kỳ tải: 40% (208 – 230 V)
+ 875 Auto-Line: 3-Phase: 60 A tại140 VDC,
chu kỳ tải: 50% (208–230 V), 60% (380–575 V)