Hòa Thịnh phân phối các loại máy hàn: máy hàn TIG, Hàn máy hàn MIG, hàn hồ quang, hàn que, MÁY CẮT PLASMA, MÁY CẮT CNC, đá mài, đá cắt, bánh xe công nghiệp, khí công nghiệp,...
Video
Thống kê truy cập
Đang online 42
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN ĐA PHƯƠNG PHÁP

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn hồ quang chìm(SAW)

Trị giá dòng ra
- 650/800: 650 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải
- 1000/1250: 1000 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig
+ Hàn Tig
+ Hàn lõi có thuốc
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)

Trị giá dòng ra
450 A at 38 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
1 hoặc 3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn MIG - chuyển đổi vi mạch ngắn
+ Hàn MIG có xung (GMAW-P)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra
+ PipePro 300: 225 A at 29 VDC, 100% chu kỳ tải
+ PipePro 450 RFC: 450 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn DC Tig (GTAW)
+ Hàn MIG - chuyển đổi vi mạch ngắn
+ Hàn MIG có xung (GMAW-P)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra
CV Mode: 400 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải
CC Mode: 350A at 34 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
1 pha

Phương pháp
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra
+ 250 Amps at 30 VDC, 60% chu kỳ tải
+ 300 Amps at 32 VDC, 40% chu kỳ tải

Điện thế vào
1 hoặc 3 pha

Phương pháp
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn Mig - xung (GMAW - P)*
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Hàn Tig - xung (GTAW - P)*
+ Hàn dây lõi thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than - khí nén (CAC-A) 350: Ø than 8.0 mm
*Chỉ với các bộ điều khiển tùy chọn - không hiệu dụng với kiểu máy XMT 350VS.

Trị giá dòng ra
+ 350A ở 34 VDC chu kỳ tải 60%- 3 pha
+ 300A ở 32 VDC chu kỳ tải 60 %-1 pha

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn Tig (GMAW)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn hồ quang chìm(SAW)

Trị giá dòng ra
- 302: 300A tại 32 VDC, 100% chu kỳ tải
- 452/562 : 450A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải
- 652/812 : 650A tại 44 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn Mig - xung (GMAW - P)*
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Hàn Tig - xung (GTAW - P)*
+ Hàn dây lõi thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than - khí nén (CAC-A) 350: Ø than 8.0 mm
*Chỉ với các bộ điều khiển tùy chọn - không hiệu dụng với kiểu máy XMT 350VS.

Trị giá dòng ra
450 A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải