Video
Thống kê truy cập
Đang online 14
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN ĐA PHƯƠNG PHÁP

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn hồ quang chìm(SAW)

Trị giá dòng ra
- 650/800: 650 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải
- 1000/1250: 1000 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig
+ Hàn Tig
+ Hàn lõi có thuốc
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)

Trị giá dòng ra
450 A at 38 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
1 hoặc 3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn MIG - chuyển đổi vi mạch ngắn
+ Hàn MIG có xung (GMAW-P)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra
+ PipePro 300: 225 A at 29 VDC, 100% chu kỳ tải
+ PipePro 450 RFC: 450 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn DC Tig (GTAW)
+ Hàn MIG - chuyển đổi vi mạch ngắn
+ Hàn MIG có xung (GMAW-P)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra
CV Mode: 400 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải
CC Mode: 350A at 34 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
1 pha

Phương pháp
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra
+ 250 Amps at 30 VDC, 60% chu kỳ tải
+ 300 Amps at 32 VDC, 40% chu kỳ tải

Điện thế vào
1 hoặc 3 pha

Phương pháp
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn Mig - xung (GMAW - P)*
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Hàn Tig - xung (GTAW - P)*
+ Hàn dây lõi thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than - khí nén (CAC-A) 350: Ø than 8.0 mm
*Chỉ với các bộ điều khiển tùy chọn - không hiệu dụng với kiểu máy XMT 350VS.

Trị giá dòng ra
+ 350A ở 34 VDC chu kỳ tải 60%- 3 pha
+ 300A ở 32 VDC chu kỳ tải 60 %-1 pha

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn Tig (GMAW)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn hồ quang chìm(SAW)

Trị giá dòng ra
- 302: 300A tại 32 VDC, 100% chu kỳ tải
- 452/562 : 450A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải
- 652/812 : 650A tại 44 VDC, 100% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn Mig - xung (GMAW - P)*
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Hàn Tig - xung (GTAW - P)*
+ Hàn dây lõi thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than - khí nén (CAC-A) 350: Ø than 8.0 mm
*Chỉ với các bộ điều khiển tùy chọn - không hiệu dụng với kiểu máy XMT 350VS.

Trị giá dòng ra
450 A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải