Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN ĐA PHƯƠNG PHÁP
Tên sản phẩm:

Dimension 1000

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng trong công nghiệp nặng + Đóng toa tàu hoả
+ Đóng tàu thuỷ
+ Chế tạo
Phương pháp + Hàn Que (SMAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn hồ quang chìm(SAW)
Điện thế vào 3 pha
Trị giá dòng ra - 650/800: 650 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải
- 1000/1250: 1000 A at 44 VDC, 100% chu kỳ tải
Trọng lượng + 650/800: 545 lb (247 kg)
+ 1000/1250: 644 lb (292 kg)
Các sản phẩm khác