Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN ĐA PHƯƠNG PHÁP
Tên sản phẩm:

Dimension series

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng trong công nghiệp nặng + Chế tạo và xây dựng
+ Chế tạo nặng
+ Bảo trì/ Sửa chữa
+ Chế tạo bồn/ bể áp lực
+ Hàn ống
+ Đóng tàu thuỷ
+ Nhà máy lọc
+ Công nghiệp đúc
+ Đóng toa tàu hoả
+ Chế tạo các trang cụ làm đất (cơ giới nặng)
Phương pháp + Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn Tig (GMAW)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn hồ quang chìm(SAW)
Điện thế vào 03 pha
Trị giá dòng ra  - 302         : 300A tại 32 VDC, 100% chu kỳ tải 
- 452/562 : 450A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải
- 652/812 : 650A tại 44 VDC, 100% chu kỳ tải
Trọng lượng - 302         : 164 kg (361 lb) 
- 452/562 : 192 kg (424 lb)
- 652/812 : 247 kg (545 lb)
Các sản phẩm khác