Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN ĐA PHƯƠNG PHÁP
Tên sản phẩm:

PipeWorx™ Welding System

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng trong công nghiệp 
+ Hàn ống
+ Nhà máy lọc dầu
+ Hoá dầu
+ Ống nước
Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn DC Tig (GTAW)
+ Hàn MIG - chuyển đổi vi mạch ngắn 
+ Hàn MIG có xung (GMAW-P)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)
Trị giá dòng ra
  • CV Mode: 400 A at 44 VDC, 100% Duty Cycle
  • CC Mode: 350A at 34 VDC, 100% Duty Cycle
Điện thế vào 3 pha
Trọng lượng
+ Power Source: 225 lb (102 kg)
+ Single Feeder: 65 lb (29.5 kg)
+ Dual Feeder: 90 lb (41 kg)
+ Cooler: 133 lb (60 kg)
Các sản phẩm khác