Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN ĐA PHƯƠNG PHÁP
Tên sản phẩm:

Shopmate™ 300 DX

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng trong công nghiệp 
+ Nhà xe
+ Sản xuất
+ Sửa chữa, bảo trì
+ Trang trại 
Phương pháp
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW)
Trị giá dòng ra

+ 250 Amps at 30 VDC, 60% chu kỳ tải
+ 300 Amps at 32 VDC, 40% chu kỳ tải

Điện thế vào 1 pha
Trọng lượng
177 lb (80.3 kg)
Các sản phẩm khác