Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN ĐA PHƯƠNG PHÁP
Tên sản phẩm:

XMT® 450 Series

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Phương pháp

+ Hàn Mig (GMAW)
+ Hàn Mig - xung (GMAW - P)*
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Hàn Tig - xung (GTAW - P)*
+ Hàn dây lõi thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than - khí nén (CAC-A) 350: Ø than 8.0 mm
*Chỉ với các bộ điều khiển tùy chọn - không hiệu dụng với kiểu máy XMT 350VS.

Nguồn điện vào  3 pha 
Trị giá dòng ra 450 A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải
Kích thước H: 17.25 in. (438 mm)
W: 14.5 in. (368 mm)
D: 27.125 in. (689 mm)
Trọng lượng 122 lb. (55.3 kg)
Các sản phẩm khác