Video
Thống kê truy cập
Đang online 3
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN HỒ QUANG CHÌM

Điện thế vào
+ 3 pha

Phương pháp
+ Hàn hồ quang chìm (SAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra
+ 650/800: 650 A ở 44 VDC, 100% Công suất
+ 1000: 1000 A ở 44 VDC, 100% Công suất
+ 1250: 1000 A ở 44 VDC, 100% Công suất