Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN HỒ QUANG CHÌM
Tên sản phẩm:

Sub Arc DC Series

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng công nghiệp nặng
 • Chế tạo và xây dựng
 • Sản xuất nặng
 • Hàn & chế tạo bồn/ áp lực / tàu,
 • Hàn Ống
 • Sản xuất Tàu thủy / xe kéo
 • Nhà máy lọc dầu / Lò đúc
Phương pháp
 • Hàn hồ quang chìm (SAW)
 • Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A)
 • Hàn Que  (SMAW)
 • Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
Điện thế vào 03 Phase
Trị giá dòng ra
 • 650/800: 650 A ở 44 VDC, 100% Công suất
 • 1000: 1000 A ở 44 VDC, 100% Công suất
 • 1250: 1000 A ở 44 VDC, 100% Công suất
Trọng lượng
 • 650/800: 545 lb (247 kg)
 • 1000/1250: 644 lb (292 kg)


Các sản phẩm khác