Video
Thống kê truy cập
Đang online 4
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN HỒ QUANG ĐIỆN

Điện thế vào
1 pha

Phương pháp
+ Hàn que

Trị giá dòng ra
+ 225 A at 25 VAC, 60 Hz (15% chu kỳ tải tại 50 Hz)

Điện thế vào
1 pha

Phương pháp
+ Hàn que

Trị giá dòng ra
+ AC: 225 A tại 25 VAC, 60 Hz (15% chu kỳ tải tại 50 Hz)
+ DC: 150 A at 25 VDC, 60 Hz (15% chu kỷ tải tại 50 Hz)

Điện thế vào
1 pha

Phương pháp
+ Hàn que (SWAW)

Trị giá dòng ra
+ AC: 225 A tại 29 V, 30% chu kỳ tải
+ DC: 175 A tại 27 V, 50% chu kỳ tải

Điện thế vào
1 pha

Phương pháp
+ Hàn que

Trị giá dòng ra
+ 115 V  100 Amps tại 24 VDC, 35% chu kỳ tải
+ 230 V  150 Amps tại 26 VDC, 30% chu kỳ tải

Điện thế vào
115 - 460V, 3 hoặc 1 pha

Phương pháp
+ Hàn que (SWAW)
+ Hàn Tig (GTAW)

Trị giá dòng ra
+ 200A, 28V @ 20% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 hoặc 1 pha

Phương pháp
+ Hàn que (SWAW)
+ Hàn Tig (GTAW)

Trị giá dòng ra
+ 1 pha: 200A tại 28V, 50% chu kỳ tải
+ 3 pha: 280A tại 31.2V, 35% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn que (SWAW)
+ Cắt móc rãnh bằng hồ quang than khí nén (CAC-A)

Trị giá dòng ra
+ 400 A tại 36 VDC, 60% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí nén (CAC- A)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
+ Hàn Mig (GMAW) dịch chuyển phun với bộ cấp dây cảm ứng điện áp

Trị giá dòng ra
+ 300 A tại 32 VDC, 60% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí nén (CAC- A)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
+ Hàn Mig (GMAW) dịch chuyển phun với bộ cấp dây cảm ứng điện  áp

Trị giá dòng ra
+ 450 A at 38 VDC, 60% chu kỳ tải

Điện thế vào
3 pha

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí nén (CAC- A)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW) 
+ Hàn Mig (GMAW) dịch chuyển phun với bộ cấp dây cảm ứng điện  áp

Trị giá dòng ra
+ 650 A tại 44 VDC, 60% chu kỳ tải