Video
Thống kê truy cập
Đang online 19
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN MIG

Điện thế vào
115 V, 20 A, 60 Hz, 1 pha

 Phương pháp
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra
+ 90 A tại18 VDC, 20% chu kỳ tải
+ 63 A tại 21 VDC, 20% chu kỳ tải

Điện thế vào:
230 V  1 Phase

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
150 A tại 35 % chu kỳ tải

Điện thế vào:
- 200(208)/230 V
- 230/460/575 V

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
+ 200 Amps tại 28 VDC, 60% chu kỳ tải
+ 250 Amps tại 28 VDC, 40% chu kỳ tải

Điện thế vào:
+ 115 V, 20 A, 50/60 Hz, 1 pha
+ 230 V, 18 A, 50/60 Hz, 1 pha

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
+ 150 A tại 21.5 V, 20% chu kỳ tải (230 V)
+ 130 A tại 20.5 V, 60% chu kỳ tải (230 V)
+ 110 A tại 19.5 V, 20% chu kỳ tải (115 V)
+ 90 A tại 18.5 V, 20% chu kỳ tải (115 V)

Điện thế vào:
230 V, 21.7 A, 60 Hz, 1-Phase

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
135 A at 22.5 VDC, 30% chu kỳ tải

Điện thế vào:
01 - 03 pha, 50/60 Hz

 Phương pháp:
+ Hàn MIG (GMAW) / MIG xung (GMAW-P)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra:
10 – 38 V, 5 – 425 A

Điện thế vào:
01 - 03 pha, 50/60 Hz

 Phương pháp:
+ Hàn MIG (GMAW) / MIG xung (GMAW-P)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí (CAC-A)

Trị giá dòng ra:
10 – 38 V, 5 – 425 A

Model: 302/402; 452/602; 652/852

Điện thế vào: 3 Phase

Phương pháp:

+ Hàn Mig ( GMAW )
+ Hàn lõi có thuốc ( FCAW )
+ Cắt và móc rảnh bằng hồ quang than khí nén ( CAC-A )
+ Hàn hồ quang chìm

Trị giá dòng ra:
+ 300 A tại 32 VDC, 100% chu kỳ tải (Model: 302/402)
+ 450 A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải (Model: 452/602)
+ 650 A tại 44 VDC, 100% chu kỳ tải (Model: 652/852)

Điện thế vào:
3 Pha, 230/380-400 VAC 50Hz

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
350Amps tại 32 VDC, 50% chu kỳ tải

Điện thế vào:
3 Phase

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
+ 300 A tại 32 V, 100% chu kỳ tải
+ 390 A tại 32 V, 60% chu kỳ tải

Điện thế vào:
3 Phase

 Phương pháp:
+ Hàn MIG (GMAW) / MIG xung (GMAW-P)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí (CAC-A)

Trị giá dòng ra:
- 450 A at 38 VDC, 100% chu kỳ tải
- 565 A at 43 VDC, 60% chu kỳ tải

Điện thế vào:
3 Phase

 Phương pháp:
+ Hàn MIG (GMAW) / MIG xung (GMAW-P)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí (CAC-A)

Trị giá dòng ra:
- 352: 350 A tại 34 VDC, 60% chu kỳ tải
- 450: 450 A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải