Video
Thống kê truy cập
Đang online 13
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN MIG ›› 1 Pha

Điện thế vào
115 V, 20 A, 60 Hz, 1 pha

 Phương pháp
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra
+ 90 A tại18 VDC, 20% chu kỳ tải
+ 63 A tại 21 VDC, 20% chu kỳ tải

Điện thế vào:
230 V  1 Phase

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
150 A tại 35 % chu kỳ tải

Điện thế vào:
- 200(208)/230 V
- 230/460/575 V

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
+ 200 Amps tại 28 VDC, 60% chu kỳ tải
+ 250 Amps tại 28 VDC, 40% chu kỳ tải

Điện thế vào:
+ 115 V, 20 A, 50/60 Hz, 1 pha
+ 230 V, 18 A, 50/60 Hz, 1 pha

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
+ 150 A tại 21.5 V, 20% chu kỳ tải (230 V)
+ 130 A tại 20.5 V, 60% chu kỳ tải (230 V)
+ 110 A tại 19.5 V, 20% chu kỳ tải (115 V)
+ 90 A tại 18.5 V, 20% chu kỳ tải (115 V)

Điện thế vào:
230 V, 21.7 A, 60 Hz, 1-Phase

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
135 A at 22.5 VDC, 30% chu kỳ tải