Video
Thống kê truy cập
Đang online 13
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN MIG ›› 1 và 3 Pha

Điện thế vào:
01 - 03 pha, 50/60 Hz

 Phương pháp:
+ Hàn MIG (GMAW) / MIG xung (GMAW-P)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)

Trị giá dòng ra:
10 – 38 V, 5 – 425 A

Điện thế vào:
01 - 03 pha, 50/60 Hz

 Phương pháp:
+ Hàn MIG (GMAW) / MIG xung (GMAW-P)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí (CAC-A)

Trị giá dòng ra:
10 – 38 V, 5 – 425 A