Video
Thống kê truy cập
Đang online 5
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN MIG ›› 3 Pha

Model: 302/402; 452/602; 652/852

Điện thế vào: 3 Phase

Phương pháp:

+ Hàn Mig ( GMAW )
+ Hàn lõi có thuốc ( FCAW )
+ Cắt và móc rảnh bằng hồ quang than khí nén ( CAC-A )
+ Hàn hồ quang chìm

Trị giá dòng ra:
+ 300 A tại 32 VDC, 100% chu kỳ tải (Model: 302/402)
+ 450 A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải (Model: 452/602)
+ 650 A tại 44 VDC, 100% chu kỳ tải (Model: 652/852)

Điện thế vào:
3 Pha, 230/380-400 VAC 50Hz

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
350Amps tại 32 VDC, 50% chu kỳ tải

Điện thế vào:
3 Phase

 Phương pháp:
+ Hàn Mig
+ Hàn lõi có thuốc

Trị giá dòng ra:
+ 300 A tại 32 V, 100% chu kỳ tải
+ 390 A tại 32 V, 60% chu kỳ tải

Điện thế vào:
3 Phase

 Phương pháp:
+ Hàn MIG (GMAW) / MIG xung (GMAW-P)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí (CAC-A)

Trị giá dòng ra:
- 450 A at 38 VDC, 100% chu kỳ tải
- 565 A at 43 VDC, 60% chu kỳ tải

Điện thế vào:
3 Phase

 Phương pháp:
+ Hàn MIG (GMAW) / MIG xung (GMAW-P)
+ Hàn dây lõi có thuốc (FCAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng hồ quang than khí (CAC-A)

Trị giá dòng ra:
- 352: 350 A tại 34 VDC, 60% chu kỳ tải
- 450: 450 A tại 38 VDC, 100% chu kỳ tải