Video
Thống kê truy cập
Đang online 18
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TIG

Điện thế vào:
165 :
V 230, 1 pha
180 : 115 và V 230, 1 pha

 Phương pháp:
TIG (GTAW)

Trị giá dòng ra:
150 A tại 16 V, 20% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1 Phase

 Phương pháp

 + Hàn Que (SMAW)
 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG có xung (GTAW-P)(tùy chọn)

 Trị giá dòng ra
 150 A tại 26 V, 40% chu kỳ tải


Điện thế vào
3 pha hoặc 1 pha

 Phương pháp
+ Hàn Tig (GTAW)
+ Hàn Tig có xung (GTAW-P) với kiểu máy DX
+ Hàn Que (SMAW)

Trị giá dòng ra
250 A ở 30 VAC; 200 A ở 28 VDC

 Điện thế vào
 1 Phase

 Phương pháp

 + Hàn Que (SMAW)
 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG có xung (GTAW-P)(tùy chọn)

 Trị giá dòng ra
 + 250 A tại 30 VAC, 40% chu kỳ tải
 + 200 A tại 28 VAC, 60% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1 Phase

 Phương pháp

 + Hàn Que (SMAW)
 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG có xung (GTAW-P)(tùy chọn)

 Trị giá dòng ra
 + 350 A tại 34 VAC, 40% chu kỳ tải
 + 300 A tại 32 VAC, 60% chu kỳ tải

Điện thế vào
208 – 575 V, 1 hoặc 3 Pha

 Phương pháp

+ Hàn TIG (GTAW)
+ Hàn TIG xung (GTAW-P)
+ Hàn Que (SMAW)
+ Móc rãnh bằng hồ quang than khí

Trị giá dòng ra
300 A tại 32 V, 60% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 208 – 575 V, 1 hoặc 3 Pha

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 600 A tại 44 V, 60% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1 Pha

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)

 Trị giá dòng ra
 70 A at 22.8 VDC, 100% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1 Pha

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 200 A tại 28 V, 20% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 208 – 575 V, 3- hoặc 1-Phase

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 300 A tại 32 V, 60% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 208 – 575 V, 3- hoặc 1-Phase

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 600 A tại 44 V, 60% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1- hoặc 3-Phase

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 250 A tại 20 V, 60% chu kỳ tải