Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TIG ›› Dynasty® Series (AC/DC)
Tên sản phẩm:

Dynasty 350

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng công nghiệp
  • Chế tạo chính xác
  • Công nghiệp nặng
  • Chế tạo đường ống và ống
  • Hàng không vũ trụ
  • Sửa chữa, đóng tàu
  • Chế tạo nhôm anodized
Phương pháp
  • Hàn TIG (GTAW)
  • Hàn TIG xung (GTAW-P)
  • Hàn Que (SMAW)
  • Móc rãnh bằng hồ quang than khí (CAC-A)
Điện vào 208 – 575 V, 1 hoặc 3 Pha
Tầm cường độ 3 – 350 A
Trị giá dòng ra 300 A tại 32 V, 60% chu kỳ tải
Trọng lượng 135.5 lb (61 kg)

RCCS-14 Remote Contactor and Current Control (14-pin plug)
North/South rotary-motion fingertip control fastens to TIG torch using Velcro® straps. Includes 26.5 ft (8m) control cord. (For all Miller solid-state power sources after serial number JK674521.)

Low-Conductivity Antifreeze/Coolant
Sold in cases of four 1-gallon recyclable plastic bottles. Recommended for TIG and HF applications. Miller coolants contain a base of ethylene glycol and deionized water to protect against freezing to -37°F (-38°C) or boiling to 227°F (108°C). Also co

RMLS-14 Remote Switch (14-pin plug)
Momentary and maintained-contact rocker switch for contactor control. Push forward for maintained contact and backward for momentary contact. Includes 26.5 ft(8 m) cord and plug. (For all Miller solid-state power sources after serial number JK674521.)

RMS-14 Remote On/Off Control (14-pin plug)
Momentary-contact switch for contactor control. Rubber-covered pushbutton dome switch ideal for repetitive on-off applications. Includes 26.5 ft (8 m) cord and 14-pin plug. (For all Miller solid-state power sources after serial number JK674521.)

Các sản phẩm khác