Video
Thống kê truy cập
Đang online 13
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TIG ›› Maxstar® Series (DC)

 Điện thế vào
 1 Pha

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)

 Trị giá dòng ra
 70 A at 22.8 VDC, 100% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1 Pha

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 200 A tại 28 V, 20% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 208 – 575 V, 3- hoặc 1-Phase

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 300 A tại 32 V, 60% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 208 – 575 V, 3- hoặc 1-Phase

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 600 A tại 44 V, 60% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1- hoặc 3-Phase

 Phương pháp

 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG xung (GTAW-P)
 + Hàn Que (SMAW)
 + Móc rãnh bằng hồ quang than khí

 Trị giá dòng ra
 250 A tại 20 V, 60% chu kỳ tải