Video
Thống kê truy cập
Đang online 9
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TIG ›› Syncrowave® Series

 Điện thế vào
 1 Phase

 Phương pháp

 + Hàn Que (SMAW)
 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG có xung (GTAW-P)(tùy chọn)

 Trị giá dòng ra
 150 A tại 26 V, 40% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1 Phase

 Phương pháp

 + Hàn Que (SMAW)
 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG có xung (GTAW-P)(tùy chọn)

 Trị giá dòng ra
 + 250 A tại 30 VAC, 40% chu kỳ tải
 + 200 A tại 28 VAC, 60% chu kỳ tải

 Điện thế vào
 1 Phase

 Phương pháp

 + Hàn Que (SMAW)
 + Hàn TIG (GTAW)
 + Hàn TIG có xung (GTAW-P)(tùy chọn)

 Trị giá dòng ra
 + 350 A tại 34 VAC, 40% chu kỳ tải
 + 300 A tại 32 VAC, 60% chu kỳ tải