Hòa Thịnh phân phối các loại máy hàn: máy hàn TIG, Hàn máy hàn MIG, hàn hồ quang, hàn que, MÁY CẮT PLASMA, MÁY CẮT CNC, đá mài, đá cắt, bánh xe công nghiệp, khí công nghiệp,...
Video
Thống kê truy cập
Đang online 44
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TỰ PHÁT ĐIỆN

Trị giá dòng ra
+ Blue star 145/DX: 40 –145 A
+ Blue Star  185 DX: 55 –185 A

Phương pháp
+ Hàn que
+ Hàn Tig
+ Cắt plasma

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Blue star 145/DX:  Phát điện tối đa 4500 W
+ Blue Star  185 DX: Phát điện tối đa 6000 W

Trị giá dòng ra
+ DC Stick 25– 300 A DC TIG 10 – 300 A
+ AC TIG/Stick 10 – 225 A MIG/FCAW 13 – 35 V, 350 A

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW), hàn Mig (GMAW), cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A), hàn lõi có thuốc (FCAW) Flux Cored (FCAW), cắt plasma

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 13,000 W
+ Phát điện phụ 9,500 W

 

Trị giá dòng ra
+ DC Stick 25-275 A
+ DC TIG 10-275 A
+ AC TIG/Stick N/A
+ MIG/FCAW 13-33 V, 275 A

Phương pháp
+ Hàn que, hàn Mig, hàn dây lõi có thuốc, cắt Plasma với 01 số model Spectrum, cắt, móc rãnh bằng hồ quang than - khí nén (CAC - A)

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện tối đa 11,000 W

Trị giá dòng ra
+ AC TIG/Stick 50 – 225 A
+ DC Stick/TIG 50 – 210 A
+ FCAW/MIG 19 – 28 V

Phương pháp
+ Hàn que,Hàn MIG,Hàn TIG-AC, Hàn TIG-DC, Hàn dây lõi thuốc, Cắt plassma, Cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 11,000W
+ Phát điện phụ 9,500 W

Trị giá dòng ra
DC Stick/TIG 50– 200 A

Phương pháp
+ Hàn que, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma với 1 số model spectrum

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 6,500W
+ Phát điện phụ 5,500W

Trị giá dòng ra
+ AC TIG/Stick 40-250 A
+ DC Stick/TIG 40-250 A
+ FCAW/MIG 17-28 V

Phương pháp
+ Hàn que, hàn MIG, hàn TIG-AC, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma, cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+Phát điện đối đa 11,000W
+Phát điện phụ 9,500 W

Trị giá dòng ra
+ AC TIG/Stick : 35–575 A*MIG/FCAW 14–40 V
+ DC Stick/TIG : 45–750 A
+ FCAW/MIG : 17-28 V

Phương pháp
+ Hàn que, hàn MIG, hàn TIG-AC, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma, cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 5,500 W
+ Phát điện phụ 4,000 W

Trị giá dòng ra
+ 40 – 800 A, CV: 14 – 40 V

Phương pháp
+ Hàn que, hàn MIG, hàn TIG-AC, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma, cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 5500 W
+ Phát điện phụ 4000 W

Trị giá dòng ra
+ AC TIG/Stick 40-250 A
+ DC Stick/TIG 40-250 A
+ FCAW/MIG 17-28 V

Phương pháp
+ Hàn que, hàn MIG, hàn TIG-AC, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma, cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 11,000W
+ Phát điện phụ 9,500 W