Video
Thống kê truy cập
Đang online 12
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TỰ PHÁT ĐIỆN ›› DIESEL

Trị giá dòng ra
+ AC TIG/Stick : 35–575 A*MIG/FCAW 14–40 V
+ DC Stick/TIG : 45–750 A
+ FCAW/MIG : 17-28 V

Phương pháp
+ Hàn que, hàn MIG, hàn TIG-AC, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma, cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 5,500 W
+ Phát điện phụ 4,000 W

Trị giá dòng ra
+ 40 – 800 A, CV: 14 – 40 V

Phương pháp
+ Hàn que, hàn MIG, hàn TIG-AC, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma, cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 5500 W
+ Phát điện phụ 4000 W

Trị giá dòng ra
+ AC TIG/Stick 40-250 A
+ DC Stick/TIG 40-250 A
+ FCAW/MIG 17-28 V

Phương pháp
+ Hàn que, hàn MIG, hàn TIG-AC, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma, cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 11,000W
+ Phát điện phụ 9,500 W