Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TỰ PHÁT ĐIỆN ›› DIESEL
Tên sản phẩm:

Big Blue® Air Pak™

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng công nghiệp + Bảo trì, Sửa chữa đường sắt
+ Khai thác bảo trì
+ Bảo trì và sửa chữa giàn khoan
Phương pháp + Hàn que
+ Hàn MIG
+ Hàn TIG-AC
+ Hàn TIG-DC
+ Hàn dây lõi thuốc
+ Cắt plassma
+ Cắt thỏi than 
+
Pin sạc ( tuỳ chọn)
Trị giá dòng ra + AC TIG/Stick : 35–575 A*MIG/FCAW 14–40 V
+ DC Stick/TIG : 45–750 A
+ FCAW/MIG : 17-28 V
+ Pin sạc 12/24 V, 50–750 A
Giá trị dòng ra máy phát + Phát điện đối đa 5,500 W
+ Phát điện phụ 4,000 W
Kích thước H: 43 in (1092 mm)
W: 28-1/2 in (724 mm)
D: 69-1/2 in (1765 mm)
Trọng lượng 1931 lb (876 kg)
Các sản phẩm khác