Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TỰ PHÁT ĐIỆN ›› DIESEL
Tên sản phẩm:

Big Blue 700 Duo Pro

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng công nghiệp + Hàn ống
+ Khai thác bảo trì
+ Xây dựng, sửa chữa
Phương pháp + Hàn que
+ Hàn MIG
+ Hàn TIG-AC
+ Hàn TIG-DC
+ Hàn dây lõi thuốc
+ Cắt plassma
+ Cắt thỏi than 
+
Pin sạc ( tuỳ chọn)
Trị giá dòng ra + 40 – 800 A, CV: 14 – 40 V
Giá trị dòng ra máy phát + Phát điện đối đa 5500 W
+ Phát điện phụ 4000 W
Kích thước H: 12.75 in. (324 mm)
W: 7.25 in. (184 mm)
D: 18 in. (457 mm)
Trọng lượng 30 lb. (14 kg)
Các sản phẩm khác