Video
Thống kê truy cập
Đang online 7
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TỰ PHÁT ĐIỆN ›› GAS

Trị giá dòng ra
+ Blue star 145/DX: 40 –145 A
+ Blue Star  185 DX: 55 –185 A

Phương pháp
+ Hàn que
+ Hàn Tig
+ Cắt plasma

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Blue star 145/DX:  Phát điện tối đa 4500 W
+ Blue Star  185 DX: Phát điện tối đa 6000 W

Trị giá dòng ra
+ DC Stick 25– 300 A DC TIG 10 – 300 A
+ AC TIG/Stick 10 – 225 A MIG/FCAW 13 – 35 V, 350 A

Phương pháp
+ Hàn Que (SMAW), hàn Mig (GMAW), cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A), hàn lõi có thuốc (FCAW) Flux Cored (FCAW), cắt plasma

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 13,000 W
+ Phát điện phụ 9,500 W

 

Trị giá dòng ra
+ DC Stick 25-275 A
+ DC TIG 10-275 A
+ AC TIG/Stick N/A
+ MIG/FCAW 13-33 V, 275 A

Phương pháp
+ Hàn que, hàn Mig, hàn dây lõi có thuốc, cắt Plasma với 01 số model Spectrum, cắt, móc rãnh bằng hồ quang than - khí nén (CAC - A)

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện tối đa 11,000 W

Trị giá dòng ra
+ AC TIG/Stick 50 – 225 A
+ DC Stick/TIG 50 – 210 A
+ FCAW/MIG 19 – 28 V

Phương pháp
+ Hàn que,Hàn MIG,Hàn TIG-AC, Hàn TIG-DC, Hàn dây lõi thuốc, Cắt plassma, Cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 11,000W
+ Phát điện phụ 9,500 W

Trị giá dòng ra
DC Stick/TIG 50– 200 A

Phương pháp
+ Hàn que, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma với 1 số model spectrum

Trị giá dòng ra máy phát điện
+ Phát điện đối đa 6,500W
+ Phát điện phụ 5,500W

Trị giá dòng ra
+ AC TIG/Stick 40-250 A
+ DC Stick/TIG 40-250 A
+ FCAW/MIG 17-28 V

Phương pháp
+ Hàn que, hàn MIG, hàn TIG-AC, hàn TIG-DC, hàn dây lõi thuốc, cắt plassma, cắt thỏi than

Trị giá dòng ra máy phát điện
+Phát điện đối đa 11,000W
+Phát điện phụ 9,500 W