Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TỰ PHÁT ĐIỆN ›› GAS
Tên sản phẩm:

Blue start 145 & 185

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng công nghiệp + Bảo trì, Sửa chữa
+ Trang trại
+ Máy phát điện
Phương pháp + Hàn que
+ Hàn Tig    
+ Cắt plassma
Tầm dòng ra + Blue star 145/DX:  40 –145 A                     
+ Blue Star  185 DX: 55 –185 A
Trị giá dòng ra máy phát điện Blue star 145/DX: Phát điện tối đa 4500 W
Blue Star  185 DX: Phát điện tối đa 6000 W
Trọng lượng Blue star 145/DX: 263 lb (119 kg)/309 lb (140 kg)                       
Blue Star  185 DX: 315 lb (143 kg)
Các sản phẩm khác