Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› MÁY HÀN TỰ PHÁT ĐIỆN ›› GAS
Tên sản phẩm:

Trailblazer® 302 Air Pak

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng công nghiệp + Bảo trì, Sửa chữa
+ Chế tạo kết cấu thép
+ Máy phát điện
Phương pháp

+ Hàn Que (SMAW)
+ Hàn Mig (GMAW)
+ Cắt và móc rãnh bằng Hồ quang than khí nén(CAC-A) 
+ Hàn lõi có thuốc (FCAW) Flux Cored (FCAW)
+ Cắt plasma

Trị giá dòng ra + DC Stick 25– 300 A
+ DC TIG 10 – 300 A
+ AC TIG/Stick 10 – 225 A
+ MIG/FCAW 13 – 35 V, 350 A
Giá trị dòng ra máy phát +Phát điện đối đa 13,000 W
+Phát điện phụ 9,500 W
Mã lực 30 HP (Gas)
Trọng lượng 771 lb (350 kg)
Các sản phẩm khác