Video
Thống kê truy cập
Đang online 11
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› THIẾT BỊ HÀN, CẮT BẰNG KHÍ
Tip Number Welding Range(mm)  Drill Size Pressure Each Gas  Consumption Each Gas 
SW201 .7 71 10 2.3
SW203 1.9 67 10 3.2
SW205 3 57  10 6
SW207 54 10 12
SW209 10 49 10 23
SW210 13 44 10 36
Stock No Style  Head Angle 
SC205 Heavy duty 75 
SC209 Heavy duty  90
MC505 Medium 75
CC509P Medium  90 
Picture Stock No Fuel Gas Regulator
MB 54 H1720C-300 CGA 300
Picture Stock No Gas
H753 Oxygen & Fuel Gas Pair
YK-150 / Cuttis Công suất điện vào 100/110V   200V / 220V Option
Chiều dày cắt Lến đến 6~50mm
Góc vắt 0~ 45o 
Đường kính ống
360 ~ 1200mm
Tốc độ cắt 100~1000mm/min
Kích thước 387x123x220mm
Trọng lượng 8.5kg 

YK-300 / Frog Công suất điện vào 100/110V   200V / 220V Option
Chiều dày cắt Lến đến 6~50mm
Góc vắt 0~ 45o 
Đường kính ống
360 ~ 1200mm
Tốc độ cắt
100~1000mm/min
Kích thước 310x450x300mm
Trọng lượng 12kg 

YK-450 / Elephant Công suất điện vào 100/110V   200V / 220V Option
Chiều dày cắt Lến đến 5~50mm
Phạm vi cắt 700mm
 
 
Tốc độ cắt 100~1000mm/min
Kích thước 600x500x765mm
Trọng lượng 33kg 

YK-20 / Phoenix Công suất điện vào 100/110V   200V / 220V Option
Chiều dày cắt Lến đến ~50mm
Góc vắt 0~ 45o 
Đường kính ống
100 ~ 600mm
Tốc độ cắt
100~1000mm/min
Kích thước 212x208x415mm
Trọng lượng 6.8kg