Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› THIẾT BỊ HÀN, CẮT BẰNG KHÍ
Tên sản phẩm:

SW series

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Tip Number Welding Range(mm)  Drill Size Pressure Each Gas  Consumption Each Gas 
SW201 .7 71 10 2.3
SW203 1.9 67 10 3.2
SW205 3 57  10 6
SW207 54 10 12
SW209 10 49 10 23
SW210 13 44 10 36
Các sản phẩm khác