Video
Thống kê truy cập
Đang online 13
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› THIẾT BỊ HÀN ỐNG QUỸ ĐẠO
Ứng dụng Phương pháp
• Xây dựng nhà máy điện/Bảo trì
• Xây dựng nhà máy hạt nhân/Bảo trì
• Xây dựng cơ sở hoá chất/Bảo trì
• Nhà máy đóng tàu
• Đường ống truyền dẫn khí
• Quy trình đường ống
Hàn tig nhiều lớp
Ứng dụng Phương pháp
Xây dựng, bảo trì các nhà máy sản xuất điện, điện nguyên tử.
Dùng trong các nhà máy hoá chất, hoá dầu
Công nghiệp đóng tàu
Các đường ống dẫn khí Đường ống trong công nghiệp

Hàn tig nhiều lớp

Ứng dụng Phương pháp
• Dược phẩm 
• Không gian vũ trụ
• Y tế
• Công nghệ sinh học
• Chế biến thực phẩm, sửa
• Nhà máy bia
Hàn tig nhiều lớp