Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› THIẾT BỊ HÀN ỐNG QUỸ ĐẠO
Tên sản phẩm:

D HEAD MODEL 420

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng  Xây dựng, bảo trì các nhà máy sản xuất điện, điện nguyên tử.
Dùng trong các nhà máy hoá chất, hoá dầu
Công nghiệp đóng tàu
Các đường ống dẫn khí Đường ống trong công nghiệp
Phương pháp Hàn tig nhiều lớp
Chiều dài cáp
8m (Tiêu chuẩn), thể đặt cáp loại dài
Đường kính ống
25-356mm(1 - 14”)
Bộ cấp dây
Cỡ dây: 0.8; 0.9; 1.0 mm ( 0.03 “, 0.035”, 0.040” )
Tốc độ ra dây tối đa: 254 cm ( 100IPM)
Kích thước cuộn dây: 1 kg ( 2lbs) tiêu chuẩn, 0,5 kg ( 1lb) loại nhỏ
Bộ dao động
Biên độ dao động lớn nhất :   16 mm ( 0.6725” )
Tốc độ dao động lớn nhất  :    152 cm ( 60 IPM )
Điều chỉnh điểm dừng        :    0-1 giây 
Biên độ (độ rộng mối hàn ) : ±6,4 mm ( 0.25” )
Bộ điều chỉnh khoảng cách hồ quang hàn
1,3mm(0.5”). thêm đầu chỉnh bằng tay với các ống dày
Module di chuyển mỏ
25cm(10IPM) với tốc độ xoay lớn nhất
Đuốc hàn giải nhiệt nước
200 A
Khả năng chỉnh đuốc hàn Thân mỏ                    : ±15° (Bằng tay)
Đầu chỉnh độ nghiêng : ±10° (Bằng tay)
Hoạt động với nguồn hàn
Pipemaster 515
Các sản phẩm khác