Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› THIẾT BỊ HÀN ỐNG QUỸ ĐẠO
Tên sản phẩm:

T-HEAD MODEL 419

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Ứng dụng • Xây dựng nhà máy điện/Bảo trì
• Xây dựng nhà máy hạt nhân/Bảo trì
• Xây dựng cơ sở hoá chất/Bảo trì
• Nhà máy đóng tàu
• Đường ống truyền dẫn khí
• Quy trình đường ống
Phương pháp Hàn tig nhiều lớp
Chiều dài cáp 8m (tiêu chuẩn), có thể đặt cáp loại dài
Đường kính ống 168–1524mm (6-60”) and lớn hơn
Bộ cấp dây Cỡ dây:   0.8, 0.9, 1.0, 1.2mm (.030”, .035”, .040, .045”)
Tốc độ dây tối đa: 254cm/phút. (100 IPM)
Kích thước cuộn dây: 1kg (2 lb.) Std
Bộ dao động Biên độ dao động lớn nhất: 16mm (0.6725”)
Tốc độ dao động lớn nhất: 152cm/phút. (60 IPM)
Điều chỉnh điểm dừng: 0–1 giây
Cross Seam Adjustment:
±6.4mm (0.25”) Fine Adjustment
±38mm (1.5”) Course Adjustment
Bộ điều chỉnh khoảng cách hồ quang hàn 66mm (2.6”) Có thêm đầu chỉnh bằng tay với các ống dày
Đuốc hàn giải nhiệt nước 300A
Module di chuyển mỏ 25cm/phút. (10 IPM) với tốc độ xoay lớn nhất
Hoạt động với nguồn hàn Pipemaster Model 516
Các sản phẩm khác