Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› THIẾT BỊ ›› THIẾT BỊ TRỘN KHÍ
Tên sản phẩm:

Bộ trộn 2 khí

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Bộ trộn khí được thiết kế để pha trộn giữa 2 loại khí riêng biệt nhau, được sử dụng trong các ứng dụng cần khí bảo vệ trong khí hỗn hợp. Có thể sử dụng trong việc kết hợp các loại khí Argon với CO2, Heli, Hydro hoặc Oxy.

Các sản phẩm khác