QUE HÀN BÖHLER (HỢP KIM CAO)

SKU: ELECTRODE.HIGH ALLOYED

Liên hệ

Thông số các loại que hàn BÖHLER (hợp kim cao).

Hãng sản xuất: Bohler

Tên AWS Kích thước (mm) Giá
FOX P 92 AWS A5.5 E9015-B9 (mod.) 2.5 × 250
3.2 × 350
4.0 × 350
5.0 × 450
Liên hệ
FOX C 9 MV AWS A5.5 E9015-B9
MTS 616 AWS A5.28 E9015-G
CHROMO 9 V AWS A5.5 E9015-B9
MTS 3 AWS A5.28 E9015-B9
FOX CM 9 Kb AWS A5.5 E8018-B8
AVESTA 308/308H AC/DC AWS A5.4 E308H-17
FOX E 308 H AWS A5.4 E308H-16
ATS 4 AWS A5.4 E308H-15
FOX EAS 2 AWS A5.4 E308L-15
AVESTA 308L/MVR AWS A5.4 E308L-17
FOX EAS 2-A AWS A5.4 E308L-17
JEW 308L-17 AWS A5.4 E308L-17
AVESTA 309L AWS A5.4 E309L-17
FOX CN 23/12-A AWS A5.4 E309L-17
FOX EAS 4  M AWS A5.4 E316-15
AVESTA 316L/SKR CRYO AWS A5.4 E316L-16
AVESTA 316L/SKR AWS A5.4 E316L-17
AVESTA 316L/SKR-4D AWS A5.4 E316L-17
FOX EAS 4 M-A AWS A5.4 E316L-17
GEW 316L-17 AWS A5.4 E316L-17
FOX SAS 4 AWS A5.4 E318-15
FOX SAS 4-A AWS A5.4 E318-17
THERMANIT AW AWS A5.4 E318-17
AVESTA 347/MVNb AWS A5.4 A347-17
FOX SAS 2 AWS A5.4 E347-15
FOX SAS 2-A AWS A5.4 E347-17
FOX CN 13/4 AWS A5.4 E410NiMo-15
FOX A 7 AWS A5.4 E307-15 (mod)
THERMANIT X AWS A5.4 E307-15 (mod)
FOX A 7-A AWS A5.4 E307-16 (mod)
THERMANIT XW AWS A5.4 E307-16 (mod)
FOX CN 19/9 M AWS A5.4 E308Mo-17 (mod)
AVESTA 904L AWS A5.4 E385-17
FOX CN 20/25 M-A AWS A5.4 E385-17 (mod)
AVESTA 2205 BASIC AWS 5.4 E2209-15
AVESTA 2205 AWS A5.4 E2209-17
AVESTA 2205-PW AC/DC AWS A5.4 E2209-17
FOX CN 22/9 N AWS A5.4 E2209-17
AVESTA P5 AWS A5.4 E309Mol-17
FOX CN 23/12 Mo-A AWS A5.4 E309LMo-17
FOX FFB AWS A5.4 E310-15 (mod)
FOX FFB-A AWS A5.4 E310-16
AVESTA 310 AWS A5.4 E310-17
AVESTA 2507/P100 RUTILE AWS A5.4 E2594-16
THERMANIT 25/09 CUT AWS A5.4 E2553-15 (mod)
THERMANIT 30/10 W AWS A5.4 E312-16 (mod)
FOX CN 29/9-A AWS A5.4 E312-17
FOX NIBAS 625 AWS A5.11 ENiCrMo-3
THERMANIT 625 AWS A5.11 ENiCrMo-3
UTP 6222 Mo AWS A5.11 ENiCrMo-3
FOX NIBAS 70/20 AWS A5.11 ENiCrFe-3 (mod)
THERMANIT NICRO 82 AWS A5.11 ENiCrFe-3 (mod)
UTP 068 HH AWS A5.11 ENiCrFe-3 (mod)
UTP 6170 CO AWS A5.11 ENiCrCoMo-1 (mod)
THERMANIT NICRO 182  AWS A5.11 ENiCrFe-3
UTP 759 Kb AWS A5.11 ENiCrMo-13
THERMANIT NIMO C 24 AWS A5.11 ENiCrMo-13
UTP 7015  AWS A5.11 ENiCrFe-3
UTP 7015 Mo AWS A5.11 ENiCrFe-2
UTP 7013 Mo AWS A5.11 ENiCrMo-6
UTP 80 M AWS A5.11 ENiCu-7
AVESTA P12-R BASIC AWS A5.11 ENiCrMo-12
Đang cập nhật...

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt