QUE HÀN BÖHLER (KHÔNG HỢP KIM, HỢP KIM THẤP)

SKU: ELECTRODE.UN-LOW ALLOYED

Liên hệ

Các loại Que hàn BÖHLER (không hợp kim, hợp kim thấp)

Hãng sản xuất: Bohler

Tên AWS Kích thước (mm) Giá
BÖHLER FOX OHV AWS A5.1 E6013 2.0 × 250
2.5 × 250
2.5 × 350
3.2 × 350
3.2 × 450
4.0 × 350
4.0 × 450
5.0 × 450
Liên hệ
PHOENIX BLAU AWS A5.1 E6013
BÖHLER FOX ETI AWS A5.1 E6013
BÖHLER FOX EV 47
AWS A5.1 E7016-1 H4 R
PHOENIX SPEZIAL D AWS A5.1 E7016
BÖHLER FOX EV 50 AWS A5.1 E7018-1H4R
BÖHLER FOX CEL AWS A5.1 E6010
BÖHLER FOX CEL+ AWS A5.1 E6010

BÖHLER FOX CEL 75

AWS A5.5 E7010-P1

BÖHLER FOX CEL Mo

AWS A5.5 E7010-A1

BÖHLER FOX CEL 85

AWS A5.5 E8010-P1

BÖHLER FOX CEL 90

AWS A5.5 E9010-P1
E9010-G

BÖHLER FOX EV PIPE

AWS A5.1 E7016-1

BÖHLER FOX BVD 85

AWS A5.5 E8045-P2 H4 R
E8018-G H4 R

BÖHLER FOX BVD 90

AWS A5.5 E9018-G H4 R
E9045-P2 H4 R (mod.)

BÖHLER FOX BVD 100

AWS A5.5 E10018-G
E10045-P2 (mod.)

BÖHLER FOX EV 60

AWS A5.5 E8018-C3 H4 R

PHOENIX SH SCHWARZ 3 K Ni

AWS A5.5 E9018-G

BÖHLER FOX EV 65

AWS A5.5 E8018-G H4 R
E8018-D1 H4 R (mod.)

BÖHLER FOX EV 85

AWS A5.5 E11018-G H4 R
E11018M H4 R (mod.)

BÖHLER FOX DMO Kb

AWS A5.5 E7018-A1 H4

BÖHLER FOX DCMS Kb

AWS A5.5 E8018-B2 H4

BÖHLER FOX CM 2 Kb

AWS A5.5 E9018-B3 H4 R

BÖHLER FOX CM 5 Kb

AWS A5.5 E8018-B6 H4 R

BÖHLER FOX 2,5 Ni

AWS A5.5 E8018-C1 H4 R

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt